Üretilen fotovoltaik güneş enerji panellerinin üretici garanti ve performans taahhütleri kapsamında yüksek verimli ve yüksek kalitede olmasını sağlamak adına imalat öncesi, imalat süreci ve sevkiyat öncesi olmak üzere üretim süreci boyunca güneş paneli fabrikalarında üretim denetimi gerçekleştirilir. 

Sertifikasyona bağlı olarak malzemenin güvenilir ve hatasız olarak kullanılması, uygun saklama koşullarında tutulması ve üretim tecrübemizden aldığımız deneyim ile belirlediğimiz benzersiz kriterlerde yapılan kontroller bizim için ilerleyen zamanlarda projenin garanti edilen hususlarda aksaklığa uğramaması için ek bir yoldur. Bu yüzden malzemenin üretim denetimini yapmak projeniz için çok önemlidir.

Denetim Kapsamında 

PV modülleriniz, IEC EN 61215, IEC EN 61730-1 /-2 standartlarına bağlı tesis ve üretim BayraktarPV denetim kriterlerine göre denetlenir sözleşme şartlarının uygunluğuna bakılarak raporlanır. 

Güneş enerji santralleriniz ise IEC EN 62446 standardı referans alınarak denetlenir aynı zamanda BayraktarPV devreye alma prosedürleri ve ScadaWatt Otonom Santral analiz sistemi ile denetlenir ve raporlanır.

Üretim esnasında her paneli
TEK TEK DENETLİYORUZ.

KAPSAM

PV MODÜL DENETİMİ

İŞ VEREN MÜHENDİSLİĞİ

PV MODÜL DENETİMİ

Tedarikçi sözleşme kontrolü

Üretim öncesi fabrika kontrolü


Sertifika ve ham madde uygunluk kontrolü

Ham madde depolama uygunluk kontrolü

Encapsuland Gel Content test doğrulama

Elektrolüminesans test raporları kontrolleri

Kalibrasyon kontrolü

Güneş simülatörü test raporları kontrolü

Boyut kontrolü

Paketleme kontrolü

Güç tolerans kontrolü

Yükleme kontrolü

İŞ VEREN MÜHENDİSLİĞİ

Malzeme seçimi ve planlama

Proje kontrolü ve optimizasyonu

Sözleşme kontrolü

Temel teknik kriterlerinin belirlenmesi

Teknik sorumluluğun üstlenilmesi

Sahada teknik personel bulundurulması

İlerleme raporlarının sunulması

Uygunsuz imalatların raporları

Ön ve arka yüzün termal muayenesi

AC ve DC kablolarda izolasyon ölçümleri

Tüm invertör konfigürasyonların kontrolü

Tüm stringler için IV CURVE testleri yapılması

BAYRAKTARPV RAPOR İÇERİĞİ

Kalite yönetimi

Üretim süreci

İş akışları

Ürün ve üretim belgelendirme süreçleri

Ürün ve hammadde depolama koşulları

Ürün sertifikaları ve veri sayfaları

Uygulanan testler ve raporları

%100 PV modül görsel kontrolü

Cihaz kalibrasyon sertifikaları

Paketleme, depolama ve nakliye prosedürleri ve süreçlerini hatasız raporlamak

PV MODÜLLERİNİZDE SORUN YAŞAMAMAK İÇİN

Tüm hakları sakladır© 2023, BAYRAKTARPV